Werkgroep      Fluorescentie
Halogeniden
http://www.mindat.org/min-1576.html

Fluoriet splijt-octaeders, Cave-in-Rock, Cave-in-Rock Sub-District, Illinois - Kentucky Fluorspar District, Hardin Co., Illinois, USA (http://www.mindat.org/loc-3753.html)
Activator blauwe fluorescentie: Eu2+ vervangt Ca2+
Activator goudgele fluorescentie: ingesloten micro-druppeltjes van de "moederloog" waaruit  het mineraal ontstond. Mogelijk met gedeeltelijk organische oorsprong.
http://www.mindat.org/min-1576.html

Fluoriet: Hammam-Zriba Mine, Zriba-Village, Zaghouan Governorate, Tunisia (http://www.mindat.org/loc-26782.html)
Activator lichtblauwe fluorescentie: organisch materiaal.
http://www.mindat.org/min-1576.html

Fluoriet:Seilles, Andenne, Namur Province, Belgium (http://www.mindat.org/loc-314.html)
Activator blauwe fluorescentie: Eu2+ vervangt Ca2+
Activator rode fluorescentie: M-center(2F+Na+)
Specimens uit collectie KBIN te Brussel
http://www.mindat.org/min-1576.html

Fluoriet:Frazer's Hush Mine, Rookhope District, Weardale, North Pennines, Co. Durham, England, UK (http://www.mindat.org/loc-1411.html)
Activator blauwe fluorescentie fluoriet: Eu2+ vervangt Ca2+
Activator rode fluorescentie calciet: nog niet onderzocht, mogelijk Mn2+ en Pb2+
http://www.mindat.org/min-1804.html

Haliet: Fulda, Hessen, Germany
Activator rode fluorescentie: Mn2+ vervangt Na+ met Pb2+ als co-activator.
http://www.mindat.org/min-1804.html

Haliet: Wintershall Potash Works, Heringen, Werra valley, Hessen, Duitsland (http://www.mindat.org/loc-1829.html)
Activator rode fluorescentie: Mn2+ vervangt Na+ met Pb2+ als co-activator.
http://www.mindat.org/min-1804.html

Haliet: Rudna Mine, Lubin District, Legnica, Lower Silesia
, Poland (http://www.mindat.org/loc-21360.html)
Activator rode fluorescentie: Mn2+ vervangt Na+ met Pb2+ als co-activator.
Lange golf UV
Lange golf UV
Lange golf UV
Lange golf UV + middengolf UV
Korte golf UV
Korte golf UV
Korte golf UV
Korte golf UV
http://www.mindat.org/min-4181.html

Villiaumiet: Aris Quarries, Aris, Windhoek District, Khomas Region, Namibia (http://www.mindat.org/loc-7687.html)
Activator oranje fluorescentie: Intrinsiek t.g.v. M-centers (M-center = 2 F-centers + M+ . (Na+, H+ etc.)) .
Monitor
this page
it's private
powered by
ChangeDetection
https://www.mindat.org/min-4371.html

Fluoriet var.: Yttrofluoiet
(https://www.mindat.org/loc-192692.html)
De fluorescentie is te wijten aan zeldzame aarden die calcium partiëel vervangen. Yttrium draagt niet bij tot de fluorescentie maar is wel de belangrijkste 'contaminatie'. Zie het spectrum voor meer informatie omtrent de fluorescentie.
Wit licht                                lange golf UV                         korte golf UV
Korte golf UV
http://www.mindat.org/min-4181.html

Villiaumiet: Aris Quarries, Aris, Windhoek District, Khomas Region, Namibia (http://www.mindat.org/loc-7687.html)
Activator oranje fluorescentie: Intrinsiek t.g.v. M-centers (M-center = 2 F-centers + M+ . (Na+, H+ etc.)) .
https://www.mindat.org/min-4371.html

Fluoriet var.: Yttrofluoiet
(https://www.mindat.org/loc-192692.html)
De fluorescentie is te wijten aan zeldzame aarden die calcium partiëel vervangen. Yttrium draagt niet bij tot de fluorescentie maar is wel de belangrijkste 'contaminatie'. Zie het spectrum voor meer informatie omtrent de fluorescentie.
Fluoriet
Fluoriet
Fluoriet
Fluoriet met calciet
Haliet
Haliet
Haliet
Villiaumiet
Fluoriet var.: Yttrofluoriet

Creediet: Navidad Mine?, Abasolo, Rodeo, Mun. de Rodeo, Durango, Mexico
Creediet is niet echt bekend voor zijn fluorescentie. Het fluoresceert dan ook niet altijd en zelfs niet steeds om dezelfde redenen. Specimens uit Bolivië; de La paz regio, fluoresceren zoals veel gips en calciet specimens licht blauwgroen. De oorzaak is meestal wat organisch materiaal, zoals humuszuren. Creediet van Durango fluoresceert echter blauw, duidelijk verschillend van de Boliviaanse specimens. Beide specimens hebben een duidelijke groenige fosforescensie hetgeen wijst op de aanwezigheid van koolwaterstoffen (humuszuren). Het blijkt dat het Mexicaanse specimen, behalve humuszuren, ook cerium en europium bevat. Die veroorzaken een violetblauwe fluorescentie...De verhouding tussen échte blauwe fluorescentie en de fluorescentie/fosforescentie van humuszuren ligt in deze mexicaanse creediet echter sterk in het voordeel van de violetblauwe fluorescentie.  Voor meer details: zie spectrum.
Creediet
Creediet
Qinglong County, Qianxinan, Guizhou, China
Creediet kan blijkbaar fluoresceren door toedoen van meerdere activators. Specimens uit China slagen er echter in ons aangenaam te verrassen. Ze worden gevonden in het heuvelachtig gebied van Qinglong County, waar de lokale bevolking er naar zoekt in de rijkelijk aanwezige grotten en holten. De weelderige vegetatie en poreuze grond maken het gemakkelijk om humuszuren en andere organische plantenresten op te nemen in de creediet kristallen (zie foto’s).
Sommige kristalgroepjes zijn daardoor bruin gekleurd en fluoresceren sterk blauwgroen onder UV. Ik mocht een aantal specimens ontvangen van mijn e-vriend Hercule Shen, die erg verschillende fluorescentiekleuren laten zien. Eén daarvan vertoont maar liefst drie verschillende kleuren in lange golf UV, 365 nm.
1) Wit : Het spectrum laat pieken zien van organische fluorescentie/fosforescentie rond 450 nm. Een sterke piek rond 490 nm zou kunnen duiden op de aanwezigheid van titaan als [TiO6]8-. Er zijn geen analyses uitgevoerd om dit te bevestigen maar er wordt ilmeniet (Fe2+TiO3) aangetroffen in de vindplaats, hetgeen de aanwezigheid van titaan in creediet plausibel maakt.
2) Blauw : een emissiepiek rond 410 nm lijkt op de aanwezigheid van driewaardig cerium te wijzen. De piek is ietwat verbreed door de onderliggende emissies van het organisch materiaal. Ook hier zien we een piek van [TiO6]8- maar ook deze piek is wat verbreed en verschoven, waarschijnlijk door de aanwezigheid van tweewaardig europium dat graag fluoresceert in dat golflengtegebied.
3) Roze : rond 570 nm zien we een vrij scherpe piek die hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt wordt door tweewaardig mangaan dat wat calcium vervangt. Ook hier is de emissie van titaan prominent aanwezig. Hierdoor wordt de saturatie van de rode Mn2+-emissie teruggedrongen tot bleekroze.
Zo zie je maar, creediet is een echte kameleon als het op fluorescentie aankomt.
Top
Copyright © 2014 by Axel Emmermann  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: fluorescentie@minerant.org