Werkgroep      Fluorescentie
 
Sulfaten - Molybdaten - Wolframaten
Wit licht, lange golf en middengolf UV resp.
Anglesiet: Monteponi, Sardinië, Italië.

Er is weinig literatuur over de fluorescentie van dit mineraal. Vaak fluoresceren loodmineralen geel of gelig door "zelf-activatie", intrinsiek dus. In dit geval is de magenta fluorescentie duidelijk door iets anders opgewekt. We houden u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.
Bariet: Haití mijn, Cabezo de San Ginés, San Ginés de la Jara, Sierra Minera de Cartagena-La Unión, Cartagena, Murcia, Spanje

Platige barietkristallen, bedekt met een witte korst, gips volgens het label maar waarschijnlijk calciet/aragoniet (met dank aan Iván Blanco). De korst fluoresceert wit (humuszuren) en een weinig groen (vermoedelijk een weinig uranyl).
Wit licht en korte golf UV resp.
Gips: Saragossa, Spanje

Waterheldere, mijtervormige kristallen op matrix van witte gipskristalletjes. Zeer sterke witte fluorescentie door aanwezigheid van organisch materiaal.
Wit licht en lange golf UV resp.
 
 
 
Monitor
this page
it's private
powered by
ChangeDetection
Scheeliet: Yaogangxian Mijn,, Yaogangxian W-Sn ore field, Yizhang Co., Chenzhou Prefectuur, Hunan Provincie, China

De blauwe fluorescentie van scheeliet onder korte golf UV is intrinsiek. Het is het gevolg van ladingsoverdracht tussen één van de zuurstof atomen in het wolframaat-ion en het centrale atoom, wolfraam. Een elektron van een van de zuurstofatomen "springt" van de vanuit geëxciteerde toestand naar één van de onvolledig bezette elektronenschillen van het wolfraamatoom. Hetzelfde gebeurt bij powelliet.
De rode fluorescentie in middengebied UV is volledig te wijten aan elementen van de lanthaniden reeks, de zgn "zeldzame aarden".
Wit licht, middengebied UV en korte golf UV resp.
Powelliet: Jalgaon District, Maharashtra, Indië

De fluorescentie van powelliet is eveneens intrinsiek en oorzalelijk identiek aan die van scheeliet. De interatomaire afstand R(Mo-O) en R(W-O) liggen tussen 177 - 178 pm (picometer). Beide atoomgroepen zijn dus volkomen uitwisselbaar. Wanneer scheeliet een weinig molybdaat bevat zal de fluorescentiekleur al snel van blauw over wit naar geel evolueren.
Wit licht en middengolf UV resp.
 
 
Celstien op aragoniet: Caltanissetta, Sicilië, Italië

De grijze fluorescentie van celestien is waarschijnlijk een gevolg van ingesloten organisch materiaal. De eigen kleur van dit celestien is grijsgroen waardoor de normaal beige fluorescentie van de humuszuren verkleurd wordt tot een groengrijze kleur. De rode kleur van het aragoniet wordt waarschijnlijk veroorzaakt door samarium.
Lange golf UV
 
 
Anglesiet: Monteponi, Sardinië, Italië.

Er is weinig literatuur over de fluorescentie van dit mineraal. Vaak fluoresceren loodmineralen geel of gelig door "zelf-activatie", intrinsiek dus. De violette reflecties worden veroorzaakt door zichtbaar licht dat door de filters van de UV-lamp lekt
Wit licht en korte golf UV resp.
 
Powelliet-Cu : Jardinera No. 1 Mine, Inca de Oro, Chañaral Province, Atacama Region, Chile

De fluorescentie van powelliet is eveneens intrinsiek en oorzakelijk identiek aan die van scheeliet. Doordat koper hier een substantiëel deel van het hoofd-kation, calcium, vervangt is dit powelliet-Cu diep groen van kleur.
Wit licht en korte golf UV resp.
 
Scheeliet: Dongshan Mine, Xianghualing Sn-polymetallic ore field, Linwu Co., Chenzhou Prefecture, Hunan Province, China

De blauwe fluorescentie van scheeliet onder korte golf UV is intrinsiek. Op dit specimen zitten een scheeliet- en een calciet tweelingkristal  broedelijk naast elkaar. Het calciet bevat een weinig lood en mangaan en fluoresceert daardoor rood wat mooi contrasteert met het blauw van het scheeliet. Alles zit hier op een matrix van fluoriet wat, vreemd genoeg, nagenoeg niet fluoresceert.
Wit licht en korte golf UV resp.
Creediet:

Navidad Mine?, Abasolo, Rodeo, Mun. de Rodeo, Durango, Mexico
Creediet is niet echt bekend voor zijn fluorescentie. Het fluoresceert dan ook niet altijd en zelfs niet steeds om dezelfde redenen. Specimens uit Bolivië; de La paz regio, fluoresceren zoals veel gips en calciet specimens licht blauwgroen. De oorzaak is meestal wat organisch materiaal, zoals humuszuren. Creediet van Durango fluoresceert echter blauw, duidelijk verschillend van de Boliviaanse specimens. Beide specimens hebben een duidelijke groenige fosforescensie hetgeen wijst op de aanwezigheid van koolwaterstoffen (humuszuren). Het blijkt dat het Mexicaanse specimen, behalve humuszuren, ook cerium en europium bevat. Die veroorzaken een violetblauwe fluorescentie...De verhouding tussen échte blauwe fluorescentie en de fluorescentie/fosforescentie van humuszuren ligt in deze mexicaanse creediet echter sterk in het voordeel van de violetblauwe fluorescentie.  Voor meer details: zie spectrum.
Wit licht en middengolf UV resp.
 
 
Caracoliet:

Caracoles, Sierra Gorda District, Antofagasta Provincie, Antofagasta Regio, Chili

Caracoliet is een van de minder bekende fluorescerende mineralen. Het is een loodhoudend mineraal en lood is nu eenmaal een sterk fluorescerend ion in veel mineralen, zelfs in glas. Het violetblauw fluorescerende mineraal is caracoliet, het lichtgroene is mogelijk anhydriet. 
Wit licht en korte golf UV resp.
Copyright © 2014 by Axel Emmermann  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: fluorescentie@minerant.org
Top