Werkgroep      Fluorescentie
 
Organische mineralen
Idrialiet Idrialiet
 
onder resp. wit licht en lange golf UV
Idrialiet: Culver-Baer Mine, North Fork Little Sulphur Creek, Cloverdale, West Mayacmas District, Mayacmas Mts, Sonoma Co., California, USA
De felle fluorescentie wordt veroorzaakt door polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Hoe groter het aantal aromatische ringen, hoe groter het aantal geconjugeerde dubbele bindingen. Een groter aantal geconjugeerde dubbele bindingen doet de fluorescentie verschuiven naar de grotere golflengten van het spectrum. Volgens het "Handbook of Mineralogy" is idrialiet identiek aan  dimethylbenzophenanthreen.
 
onder lange golf UV
CarpathietCarpathiet: Tamvatnei massif, Koryakskoe plateau, Chukotskii Autonomous Okrug, Far-Eastern Region, Russia
Fluorescentie door polycyclische aromatische koolwaterstoffen. De chemische samenstelling van carpathiet is identiek aan die van coroneen.
 
Kwarts, dubbelbeëindigd met insluitingen van teer en aardolie:
Badakhshan Provincie, Afghanistan
Insluitingen van petroleum en teer, vaak met gasbellen. Deze natuurlijke aardoliederivaten zijn erg fluorescent en vaak in verschillende kleuren naargelang van de chemische samenstelling.
onder resp. wit licht en lange golf UV
Kwarts, dubbelbeëindigd met insluitingen van teer en aardolie:
Badakhshan Provincie, Afghanistan
Insluitingen in close-up met vaak meervoudige inwendige weerkaatsing in het kristal.
onder resp. wit licht en lange golf UV
Ozoceriet op calciet: Tarstincal groeve, Boullonais, Frankrijk

Ozoceriet is geen erkend mineraal. Het is een mengsel van koolwaterstoffen, grotendeels alkanen met algemene formule: CnH2n+2. De koolstof ketens hebben een lengte tussen de 20 en 40 koolstofatomen. Op zich zijn deze parrafines niet erg fluorescent maar ze bevatten ook kleine hoeveelheden ander organisch materiaal dat wel fluoresceert.
onder lange golf UV
 
 
onder resp. wit licht en lange golf UV
Whewelliet: Bílina koolmijn, Bílina , Ústí, Bohemen, Tsjechië.

Dit mineraal bevat organisch materiaal dat eigen is aan de vorming van bruinkool/steenkool uit planten. Ook hier spelen polycyclische aromatische koolwaterstoffen een rol. De π-bindingen van de aromaten veroorzaken de fluorescentie, maar ook de sterke fosforescentie.
Whewelliet: Ležáky koolgroeve, Most, Ústí Regio, Bohemen, Tsjechië

Dit mineraal bevat organisch materiaal dat eigen is aan de vorming van bruinkool/steenkool uit planten. Ook hier spelen polycyclische aromatische koolwaterstoffen een rol. De π-bindingen van de aromaten veroorzaken de fluorescentie, maar ook de sterke fosforescentie.
 
 
 
Melliet:

Zout van aluminium en benzeenhexacarboxylzuur (aluminiummellitaat). De fluorescentie heeft twee oorzaken: 1) de aromatische component, de benzeenring dus en 2) ingesloten aromatische polycyclische stoffen die eigen zijn aan de omzetting van planten naar kolen. 
onder resp. wit licht en korte golf UV
Monitor
this page
it's private
powered by
ChangeDetection
Idrialiet
Carpathiet
Insluitingen van teer en aardolie in kwarts
Insluitingen van teer en aardolie in kwarts
Ozoceriet op calciet
Whewelliet
Whewelliet
Melliet
Copyright © 2014 by Axel Emmermann  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: fluorescentie@minerant.org
Top