Werkgroep      Fluorescentie
 
Calciet
Middengebied UV
Calciet: Leiping Mine, Leiping, Guiyang Co., Chenzhou Prefecture, Hunan Province, China.
Typische rode fluorescentie onder alle UV-golflengten maar best onder UV van rond 320 nm. Dit is indicatief voor activatie door mangaan en lood, maar met een lood-concentratie die lager is dan ideaal. Fluorescentie van mangaan onder lange golf UV duidt op clustering van Mn2+ ionen. Clustering betekent dat de mangaanionen niet netjes verspreid zitten doorheen het kristalrooster maar dat ze in "eilandjes" bij elkaar zitten. In die "eilandjes" van mangaancarbonaat hebben mangaan en zuurstof een iets andere onderlinge afstand dan in calciumcarbonaat met hier en daar een mangaanion. Aan de buitengrens van die eilandjes treedt nog meer verstoring op in de interatomaire afstanden, waardoor mangaan veel minder energie nodig heeft om te gaan fluoresceren. Ook is hier co-activator meer nodig om het korte golf UV te vertalen naar langere golflengten. We kunnen deze clusters dus als activator beschouwen.
Calciet: Kahuku, O'ahu, HawaII, U.S.A.
Blauwig witte fluorescentie onder alle UV-golflengten. Veroorzaakt door humuszuren die tijdens de vorming werden opgenomen. Er zijn overigens niet veel mineralen te vinden op Hawaii vanwege de uitsluitend vulkanische oorsprong van de archipel. Ongeveer 135 species staan vermeld op Mindat. Dit specimen was een gift van Kitty en Bill Heacox.
Korte golf UV
Calciet: Brunita groeve, La Peraleja, Sierra Minera de Cartagena-La Unión, La Unión, Murcia, Spanje 
Rode fluorescentie, sterk in lange golf UV. Waarschijnlijk door clustering van mangaan-ionen en de klassieke mangaan lood activator. De matrix bestaat uit verweerde kalksteen, de zgn. "caliche". De lichtbruine fluorescentie hiervan is ook aan mangaan te wijten.
Lange golf UV
Calciet op scoleciet: Basalt groeve, Junnar, Pune District, Maharashtra, India
De bleek blauwgroene fluorescentie is een gevolg van de aanwezigheid van organisch materiaal.
Voornamelijk humuszuren worden door grondwater getransporteerd en belanden zo in mineralen in wording.
Calciet: Boverie groeve, Jemelle, Rochefort, provincie Namen, België 
Rode fluorescentie, enkel in korte golf UV. De klassieke mangaan en lood activator.
De sceptergroei van de kristallen verleent een speciaal effect aan dit specimen..
Lange golf UV
Korte golf UV
 
 
 
 
 
Korte golf UV
Calciet (rood) met aragoniet (wit) en sphaleriet (oranje): Passa Limani Cove slakkenvindplaats, Passa Limani area, Lavrion District, Attikí Prefecture, Griekenland.
 
 
Halogeen licht en 405 nm laser licht resp.
Zogenaamde Zwarte Calciet:

Gralex kalksteengroeve, Mont-sur-Marchienne, Charleroi, Henehouwen, België

Dit specimen vertoont diepe groeven die de kristalsymmetrie van het calciet volgen. In deze groeven zit een onbekende maar sterk fluorescerende stof. Dit type specimens is slecht een beetje donkerder dan wat je normaal kan vinden in deze groeve. Ik heb dan ook geen enkel idee waarom men dit "zwarte calciet" noemt.
Klik op de foto
 
Korte golf UV
Calciet: Carrière La Lesse, Resteigne, Tellin, Luxembourg, België

Een calcietkristal van ongeveer 8 mm hoog fluoresceert zacht rose door mangaan en een weinig lood. Manganiet en galeniet worden in de groeve gevonden, wat de oorsprong van de activators verklaart.
Copyright © 2014 by Axel Emmermann  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: fluorescentie@minerant.org
Top